Udvikling og Akkreditering


Startside
Udviklings-Årshjul
Tidsplan
Arkiv
Søg
Diskussioner
Kontaktoplysninger

Udviklingsdage i Dublin

15.-17. august 2010

Omdrejningspunktet for vores udviklingsdage er i år tæt forbundet med vores daglige møde med de studerende i bestræbelserne på at skabe læring – vi sætter fokus på skabelsen af læringsrummet.

Under "Arkiv" finder du som supplerende læsning beskrivelser af de pædagogiske elementer og profiler, samt kvalifikationsrammen

Undervisnings- og arbejdsformer Akkreditering MAK forår 2010

Til brug for kriterium 7 bedes hver faggruppe udarbejde et skema, der kan vedlægges redegørelsen til akkreditering som dokumentation

uv- og arbejdsformer

Udviklingsdage i Amsterdam     17./18. aug 09

Her finder du links til vores udviklingsdage i Amsterdam:

Ny omgang i ringen!

Der er pr. 1. juli 08 kommet en ny bekendtgørelse om akkreditering af eksisterende uddannelser, men der er endnu ingen yderligere informationer eller planer om hvornår eller hvordan akkrediteringen skal finde sted.

Vi tager fat på en ny omgang i ringen - nu kæmper vi så med 17 punkter i stedet for med 24, som oprindeligt.

Udviklingsdage i Prag 13./14. aug 08

Så stævner vi mod nye oplevelser og samtidig også mod nye indlevelser! Vi skal i Prag beskæftige os med udvikling af vores uddannelser ud fra 4 perspektiver:

 • vidensgrundlaget
 • pædagogisk tilgang
 • sociale miljøer
 • erhvervskontakt

Målet er at nå frem til nogle koncepter og ikke mindst Action Plans! der gør det muligt for os som uddannelsessted af styre os selv. Læs mere under Udviklings-Årshjul

"Akkreditering og omegn"

Vi har igangsat prøve-akkreditering på KVU-mødet 5. marts 2008 - deadline for projektet er sat til 15. maj. Formålet er at vi foretager en første gennemgang af vores dokumentation af de kriterier der er opstillet ifbm prøveakkreditering af KVU-uddannelser. Ud fra dette kan vi definere vore indsatsområder frem til den endelige akkreditering finder sted, hvilket formentlig bliver foråret 2009.

Akkreditering

For at holde styr på de mange dokumenter i projektet har vi oprettet denne hjemmeside og konstrueret et regneark, der har links til alle de relevante dokumenter. Du kan også vælge at se samtlige dokumenter under arkiv.

NYT 30. april (version 1)

Inddragelse af forskning

Udvikling af lærerkræfter

NYT evalueringssystem

Semesterevaluering (hovedpunkter)

 

Pædagogiske profiler

Du kan få adgang til de nuværende beskrivelser af elementer og toninger under arkiv.

Hvem laver hvad til 15. april? Link til arbejdsfordelingen

HUSK! version 1 af toningerne skal være klar til 15. april

Erhvervskontakt og internationalisering

Vores arbejde med at skabe gode kontakter til erhvervslivet omkring os på et meget dagligdags plan er at stor betydning for akkrediteringen. Derfor er arbejdsgruppens resultater vigtige. Her er kommissoriet for gruppens arbejde.

Det samme kan vi sige om internationalisering - altså hvordan vi kan opbygge og udnytte samarbejder internationalt, så det fremmer udviklingen af vores uddannelser. Her er denne gruppes komissorium.

HUSK! version 1 af dette arbejde skal være klar 15. april

Nyheder

Milepæle

Akkreditering:

 • 10. juni sat som slutpunktet!

  Deadlines undervejs:

 
15. marts:  8 arbejdsopgaver
bullet01. april:   15 arbejdsopgaver
bullet
15. april:   13 arbejdsopgaver
bullet
  1. mabulletj     13 arbejdsopgaver
bullet07. maj:     7 arbejdsopgaver

Se detaljer under fanen tidsplan i regnearket

Pædagogiske profiler:

 • 15. april - ver. 1
 • 1. maj - ver. 2

Erhvervskontakt og internationalisering

 • 15. april ver 1
 • uge 19 ver 2

Styregruppens møder:

 • Uge 13: 27. marts
 • Uge 15:
 • Uge 18: 28.+29. april
 • Uge 19:

Startside | Udviklings-Årshjul | Tidsplan | Arkiv | Søg | Diskussioner | Kontaktoplysninger

 Copyright eller andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder indsættes her.
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette Websted, skal du kontakte [ProjektE-mail].
Sidst opdateret: 08. august 2008.