Udviklings-Årshjul


Startside
Udviklings-Årshjul
Tidsplan
Arkiv
Søg
Diskussioner
Kontaktoplysninger

 

 

Profilering opdat 26/9  

 

 

 Læringsprofiler

Inddragelse af erhvervsvirksomheder

opdat 26/9  

 

 

 Implementeringsplaner

Samarbejdsaftaler    

 

 

 Fysisk indretning

Praktikaftaler    

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenceudvikling opdat 26/9  

 

 opdat 26/9

 Opbygning af sociale miljøer

Evalueringer opdat 22/10  

 

 

 

Internationalisering    

 

 opdat 22/10

 Administrative arbejdsgange

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks: Faglighed

Tekstboks: Studiemiljø

 

Tekstboks: Praksisnærhed

Tekstboks: Visioner/ planer

Ellipse: Soc

Ellipse: Erhv

Tekstboks: Læringsaktiviteter

Ellipse: KVU
værdier

Ellipse: Pæd

Ellipse: Viden

Tekstboks: Det praktiske

 


Startside | Udviklings-Årshjul | Tidsplan | Arkiv | Søg | Diskussioner | Kontaktoplysninger

 Copyright eller andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder indsættes her.
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette Websted, skal du kontakte [ProjektE-mail].
Sidst opdateret: 08. august 2008.