back

 

Markedsføringsøkonom, Roskilde Handeslskole

MAK 3B: International Marketing & Salg

Lektionsplan 3. semester, 2009 / Jacob Aabroe

 

Litteratur:

Rolighed m.fl., International Markedsføring, Trojka (4. el. 3. udgave) (klik her for online bog-ressourcer)

Hollensen, Global Marketing, Prentice Hall (4. eller 3. udgave) (klik her for online bog-ressourcer)

 

Herudover vil der blive udleveret materiale løbende, der også indgår som pensum. Alt vil blive lagt på hjemmesiden løbende.

 

Uge

Emne

LÆSES/SKIMMES INDEN HVER LEKTION, SOM FORBEREDELSE TIL UNDERVISNINGEN

Litteratur

(GM=Hollensen)

(IM=Trojka)

Opgaver, cases mv.

(Studiegruppe-arbejde er markeret med kursiv)

35

Introduktion til semesteret – semesterplan

Forventninger og opstart

 

Medbring bøgerne

Opgave udleveres

36

Organisering og kontrol

- Markedsføringsplanen – form og indhold

- Budgetter (salg og markedsføring)

GM pp. 659-673

IM

Jeg udl. Opgavemateriale

Præs. GM ch. 19

 

37

Organisering og kontrol

- Markedsføringsplanen – form og indhold

- Budgetter (salg og markedsføring)

GM ch. 19

IM

*Markedsføringsplan og budget for VIPP A/S      (opgave) og (forventning)

38

Handlingsparametre

- Produkt, promotion, pris og distribution

- Alternative handlingsparametre

Udleveres

(GM ch. 14-17)

IM

Case-opgave udleveres

39

Handlingsparametre

- Produkt

GM ch. 14

IM

 

40

Projektuge

Handlingsparametre

- Promotion

GM ch. 17

IM

*Projektarbejde

41

Projektuge

Den kreative brief

Udleveres

*Projektarbejde

(udarbejde af kreativ brief)

42

FERIE

 

 

43

Projektuge

 

 

*Projektarbejde

44

Projektuge

Projekt afleveres / præsenteres

 

*Projektarbejde

45

Handlingsparametre

- Pris

GM ch. 15

IM

Trojka opgaver

46

Ciirius international uge

Handlingsparametre

- Distribution

GM ch. 16

IM

Trojka opgaver

* Absolut Vodka Case

47

Salgsstrategier

- Personligt salg

Udleveres

Udleveres

48

Forhandlingsteorier

 

GM ch. 18

Udleveres

 

49

 

Forhandling

- Rollespil

 

Opg. udleveres

* Forberedelse af rollespil

50

 

Eksamensforberedelse

Spørgetime

 

 

51

Eksamen