back

 

Professionsbachelor i Int. Handel og Marketing, Roskilde Handelsskole

Marketing & Sales

Lektionsplan 1. semester, 2009 / Jacob Aabroe

 

Litteratur:

Ryals: Managing Customers Profitably, Wiley, 2008

Hutt m.fl.: Business Marketing Management (int. ed.), South-Western, 10th ed., 2010

Hougaard m.fl.: Strategic Relationship Marketing

Rowe: Studying Strategy, Ventus.dk - gratisbog

 

Supplerende litteratur:
Pernille Schnoor: Opsummering af Philip Kotler - Gratis Kompendium, ventus.dk
Roger Baran, Christopher Zerres & Michael Zerres: Customer Relationship Management, Ventus.dk - gratisbog

Uge

Emne

LÆSES INDEN HVER LEKTION, SOM FORBEREDELSE TIL UNDERVISNINGEN

Litteratur

(Hougaard, Hutt, Ryals)

Opgaver, cases mv.

(Studiegruppe-arbejde er markeret med kursiv)

36

Introduktion til faget & BtB-marketing

Hutt ch. 1

Cases (Bisca/Damcos)

 

37

Organisationers købsadfærd

Hutt ch. 2+3

Cases (Bisca/Damcos)

38

Relationer til kunder og stakeholders Relationsmarkedsføring

Hougaard ch. 1

Ryals ch. 1

 

39

Udregning af kundeværdi

Ryals ch. 2-4

 

40

Konkurrenceformer

Schnoor + udl.

 

41

Benchmarking

Udleveres

 

42

Ferie

 

 

43

Segmentering BtB

Hutt ch. 5

 

44

Kompetenceanalyse

Rowe

 

45

Innovation

Hutt 9 + udl.

 

46

Camp

 

 

47

Kundelivsværdi

Ryals ch. 5+6

Hougaard ch. 3

 

48

Handlingsparameter og kompetence-analyse

Schnoor

 

49

 

Semesterprojekt udarbejdes

 

 

50

 

Repetition

 

 

51

Eksamen

 

 

 

Med forbehold for ændringer. Jacob