Uddannelsesplan EUD-IT

 

 

 

 

 

 

Navn:                          Jane Præstbro_______________________________  

Adresse:                     Valhalvej 11_________________________________

By:                              4000  Roskilde_______________________________

Tlf.:                             23 30 82 98_________________________________

E-mail:                        janen@rhs.dk________________________________

Ansættelsesskole:        _Roskilde Handelsskole___________________________________

Undervisningsområde: _Dansk, It, _______________________________________    

 

 

 

Dine personlige mål med EUD-IT:

 

Hvad er dit mål med EUD-IT? Beskriv hvad vil du gerne lære og blive god til?

Beskriv også hvordan du forestiller dig, at det du får lært kan bruges i din egen undervisning.

 

Jeg vil gerne blive bedre til at udvælge lærerigt IT-materiale, som eleverne har lyst til at arbejde med!

 

Desuden samarbejde tværfagligt og ad den vej få den røde tråd synlig for eleverne, samt at bruge mere IT sammen med eleverne og kolleger.

 

Og så er det altid dejligt at lære nyt, især pædagogik på it-området, for det synes jeg har været slemt forsømt de mange sidste år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teamets mål:

                                                               

Her skal du sammen med dit team formulere jeres mål med at deltage i EUD-IT.

Hvad er teamets formål med at deltage i EUD-IT?

Hvordan vil I samarbejde i forbindelse med kurset?

I bør lave aftaler om og beskrive, hvordan I vil arbejde sammen og evt. udarbejde en fælles arbejds- og tidsplan.

 

1.      At vi får en struktureret tidsplan og holder hinanden informeret.

2.      At vi samarbejder på tværs af fag og derved udnytter vores forskellige ressourcer.

3.      At vi får udarbejdet brugbart materiale.

4.      At vi alle 4 i teamet får noget godt ud af kurset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens mål med din og teamets deltagelse:

Her beskriver din nærmeste leder skolens mål med din deltagelse. Dette skal sammeholdes med teamets deltagelse. Er der lavet aftaler mellem dig og skolen, skal disse formuleres her. Hvordan har skolen tænkt sig at støtte dig/jer i forbindelse med kurset? Hvilke resurser er der aftalt, at skolen stiller til rådighed med hensyn til hard og –software, fysiske rammer, timegodtgørelse m.v. Hvem er  din ledelsesmæssige kontaktperson i kursusforløbet?

 

 

  • Efteruddannelse af lærere
  • Implementering af pædagogisk IT i undervisningen

 

 

 

Skolens kontaktperson:  _Jes Hedensted____________________________________________

 

Telefon nr. til kontaktperson:__46 35 56 55____________________________________________

 

E-mail: _______________________________________________________________

 


Valg moduler:

Ud over det obligatoriske modul ”Kom i gang – opbygning af eget websted” skal du sammen med dit team vælge mindst 6 valgfrie moduler yderligere. Du kan vælge at arbejde individuelt med ét valgfrit modul, eller i et nyt team, som vejlederen vil være behjælpelig med at danne.  Du og dit team kan også beslutte, at i arbejder sammen om samtlige 7 valgfrie moduler. Kik i den mappe du har fået udleveret og evt. også på www.eud-it.dk  Det er en god ide at orientere sig grundigt inden I vælger, så I er sikre på, at indholdet også  kan understøtte jeres mål med EUD-IT. Valg af moduler foregår på den første kursusdag.

 

 

 

 

Når din uddannelsesplan er aftalt, skal den lægges på den hjemmeside, som du udvikler i introduktions-modulet.

Skriv her navnene på dem, der har indgået aftalen.

 

 

Susanne Rasmussen, Henning Worm, Line Lilholt, Jane Præstbro Roskilde 6. september

 

Deltager                                         Tid og sted              

 

Jes Hedensted

Ansvarlig leder                             Tid og sted