ZiBaT  => Peter Levinsky  => SWD  => Information 
INFORMATION
Software Design
 
Updated :  2015-01-28


Teacher Peter Levinsky (LV) E-mail:          PELE_ATT_easj.dk  (erstat _ATT_ med @)
  Home-page:        laerer.rhs.dk/peterl

Undervisning:

Undervisningen vil både være teoretisk og færdigheds orienteret dvs. normal undervisning i klasseværelset, samt praktiske opgaver på jeres computere og jeres grupper.
Du kommer til at arbejde i grupper af 3 eller 5 studerende, hvor I sammen vil forbedre jeres viden og især jeres færdigheder og kompetencer i forbindelse med system udvikling (design).

I Software Design vil I arbejde med design og virksomheds emner gennem ugen, hvortil der er specificeret litteratur og øvelses opgaver. Desuden vil I arbejde med det fælles projekt med Software Konstruktion om at udvikle et system til håndtering af et selvvalgt eksamensprojekt.

Der er 17 ugers undervisning, hvor du vil lære de basale teknikker til at designe systemer.

I en undervisningsuge vil du typisk have 8 undervisnings timer i dette fag (Software Design). Dette er lidt under halvdelen af studiet det andet semester, hvilket betyder at du forventes at studere 8-9 timer hjemme hver uge ! bare i dette fag. (det tilsvarende gælder for Software kostruktions faget)

Eksamen: 

Du kommer til i sammen med en gruppe at arbejde med et eksamensprojekt. Det er altså obligatorisk at afleveret et projekt.

Alle berørte emner fra 1ste og 2et semester ligger til grund for eksamen. Projektet svarer i omfang til 12 ECTS.

Gruppen må højst være på 5 studerende.

Prøvens omfang er 60 ECTS

Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Projektet præsenteres af projektgruppen i 10 min pr. studerende dog max. 30 min. Herefter individuel eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 20 minutter pr. eksaminand inkl. votering. 

Ikke opfyldelse af forudsætningerne betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg.