Til startside / to start page

DMU: Software construction 1.semester (SWC)

Litteratur:

VC#2012: Visual C# 2012 - how to program, Deitel & Deitel, 5th edition, ISBN 978-0-273-79330-4

Computer: Artikel i Skoda - kan læses online på https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/britannicaw/EBchecked/topic/130429/computer eller som pdf

Links:

C# video tutorials: http://www.learnvisualstudio.net/ + http://thenewboston.org/list.php?cat=15

C# reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/618ayhy6.aspx

 

 

Undervisning normalt: tirsdag 9:10 - 14:45 (m. underviseres mødetime 9:55-10:55) og torsdag 9:10 - 13:50
Uge / dag Emne

Litteratur

 

Bemærkninger
36 / Tir 3/9

GreenfootStart with Greenfoot (som Word-dokument)

Start with Greenfoot (som HTML-dokument)

 
36 / Tor 5/9

Greenfoot, fortsat

Opsummering af vigtige begreber i Greenfoot

   
37 / Tir 10/9

Introduktion Visual Studio .Net

Hvad er OO-programmering?VC#2012 kap. 1-3

Slides - Intro til computere & Visual Studio

 

 

 

 
37 / Tor 12/9

Intro Visual Studio + Hvad er OO-
programmering, fortsatSlides - Intro til C# apps

 

38 / Man 16/9

Grundlæggende begreber:
klasse (class), objekt (object), metode (method), parameter, egenskab (property), instansvariabel (instance variable)

Arkitekturen i computereVC#2012 kap. 4

MSDN - Class declaration: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/x9afc042.aspx

 Computer s. 1-4 ("computing basics") + skim s. 14-47 ("history of computing")

Slides - Arkitekturen i computere & grundlæggende begreber i C#

Use Case: Opret Spejder (Register Scout)
38 / Tor 19/9

Grundlæggende begreber + Arkitekturen i computere, fortsatProblemløsning 1 Use Case: Opret Spejder, fortsat
39 / Ons 25/9

Kontrolstrukturer (control statements): if-sætning (if-statement)

Arkitekturen i computere, fortsat + udførelse af programmer i hukommelseVC#2012 kap 5.1-5.6

MSDN - if statement: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/5011f09h.aspx

Slides - Programudførsel i hukommelse & kontrolstrukturer 1

NB! Årsmøde i Datamatikerlærer-foreningen torsdag + fredag d. 26. + 27. september 2013

Use Case: Opret Spejder, fortsat

40 / Tir 1/10

Kontrolstrukturer (control statements): løkke/repetition (loops)

VC#2012 kap. 5.7 + 6.1-6.4

MSDN - for-loops: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ch45axte.aspx

Problemløsning 2

Slides - kontrolstrukturer 2

Use Case: Opret Spejder + SpejderKatalog (ScoutCatalogue)

40 / Tor 3/10

Kontrolstrukturer: løkke/repetition + collections (class array), fortsat  Use Case: Opret Spejder + SpejderKatalog, fortsat
41 / Tir 8/10

Metoder

Arrays & exception handling

Collections, del 1: class arrayVC#2012 kap. 7

Slides - metoder

VC#2012 kap. 8

MSDN - arrays: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/9b9dty7d.aspx

MSDN - foreach-loops: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ttw7t8t6.aspx 

VC#2012 kap. 21.3

MSDN - exception: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/system.exception(v=vs.100).aspx

Use Case: Opret SpejderLeder (Register Scout Leader) + SpejderLederKatalog (Scout Leader Catalogue)

41 / Tor 10/10

Metoder + arrays & exception handling, fortsatSlides - arrays & exception handling 1 Use Case: Opret SpejderLeder + SpejderLederKatalog, fortsat
42 / Man 14/10 t.o.m. fre 18/10

EfterårsferieIngen undervisning  
43 / Tir 22/10

Opfølgning Spejdersystem

 

FilerDiagrammer Tallerkensystem

Kode Tallerkensystem

VC#2012 kap. 17

Slides - filer

 
43 / Tor 24/10

Opfølgning/arbejde med Spejdersystem

NB! Besøg af gymnasieklasser 10-12

Exception handling (del 2) 

 

VC#2012 kap. 13

Slides - exception handling 2

Fre 25/10: aflevering af use case Opret Spejder + Opret SpejderLeder
44 / Tir 29/10

NB! Kl. 9:10 - 9:45 (ca.): kort oplæg om udvikling af native apps (mig)

NB! Kl. 10 - 13 (ca.): Samdata giver oplæg om Android appsCross-platform tools

Slides - cross-platform tools

 

44 / Tor 31/10

Talsystemer og karaktersæt


 

Søgning og sorteringVC#2012 appendix D + F - NB! Brug i stedet:
http://tibasicdev.wikidot.com/binandhex
http://kunststube.net/encoding/

Slides - talsystemer & karaktersæt

VC#2012 kap. 18

Slides - søgning & sortering

 
45 / Ons 5/11

Nedarvning (inheritance)

Polymorfisme (polymorphism)VC#2012 kap. 11

VC#2012 kap. 12.1-12.7

Slides - nedarvning & polymorfisme

NB! Forskningens dag tirsdag d. 5. november

Use Case: Tilknyt SpejderLeder (Assign Scout Leader)

45 / Tor 7/11

Nedarvning + polymorfisme, fortsatVejledende løsning øvelse 3 polymorfisme

Use Case: Tilknyt SpejderLeder, fortsat

Fre 8/11: aflevering af use case Opret Aktivitet (Register Activity)

46 / Tir 12/11

Datastrukturer (list, stack, queue)

Collections

VC#2012 kap. 19

VC#2012 kap. 21

MSDN - ArrayList: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.arraylist.aspx

Slides - datastrukturer

Use Case: Tilknyt SpejderLeder, fortsat
46 / Tor 14/11

Datastrukturer + collections, fortsatVejledende løsning øvelse 2 stak Use Case: Tilknyt SpejderLeder, fortsat
47 / Tir 19/11

GUI (Windows Forms), del 1VC#2012 kap. 14

MSDN - Windows Forms: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/dd492132.aspx

Slides - GUI 1

Fre 22/11: aflevering af use case Tilknyt SpejderLeder

47 / Tor 21/11

GUI (del 1), fortsat   
48 / Tir 26/11

GUI (Windows Forms), del 2VC#2012 kap. 15

MSDN - Windows Forms: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/dd492132.aspx

Slides - GUI 2

Use Case: Tilknyt Spejder (Assign Scout)

48 / Tor 28/11

GUI (del 2), fortsat  Use Case: Tilknyt Spejder, fortsat
49 / Tir 3/12

Tværfagligt projekt  Projekt/Use Case: Tilknyt Spejder til Aktivitet (Assign Scout to Activity)
49 / Tor 5/12

NB! Præsentation af spørgsmål til intern prøve + overblik over viden & huller

Tværfagligt projekt, fortsatSpørgsmål intern prøve 1. semester Projekt/Use Case: Tilknyt Spejder til Aktivitet, fortsat
50 / Tir 10/12

Tværfagligt projekt, fortsat  Projekt/Use Case: Tilknyt Spejder til Aktivitet, fortsat
50 / Tor 12/12

Tværfagligt projekt, fortsat  Projekt/Use Case: Tilknyt Spejder til Aktivitet, fortsat
51 / Tir 17/12

Tværfagligt projekt, fortsatRepetition af udvalgte områder

Projekt/Use Case: Tilknyt Spejder til Aktivitet, fortsat

Aflevering af projekt d. 19. december kl. 11:00 pr. mail til Vibeke & Steen

52 / Man 23/12

Juleferie   
3 / Man 13/1 + tir 14/1 Mundtlig eksamen (intern)    
5 / Man 27/1 Start på 2. semester    Opdateret / updated: 17/12-2013